екосистем

Понекад се један екосистем дели на биотички и абиотски екосистем. Заједницу организама који живе на том подручју чине биотске компоненте екосистема. Заједница укључује организме и радње попут узајамности и предатора. А окружење у коме организми успевају је абиотски екосистем. Абиотске компоненте укључују енергију произведену циклирањем хранљивих материја, соларну енергију и друге неживе компоненте у екосистему. Абиотске компоненте екосистема могу бити температура, светло, струја ваздуха итд.

Биотичке компоненте обликују екосустав и живе су компоненте у животној средини организма. У екосистему травњака, биотске компоненте се могу сврстати у произвођаче, потрошаче и декомпоненте. Произвођачи хватају соларну енергију, користе доступне храњиве материје и производе енергију. На пример, трава, дрвеће, лишајеви, цијанобактерије итд. Су произвођачи. Потрошачи немају могућност да сами производе или хватају енергију и зависе од произвођача. То су биљоједи, месождерке и свеједине. Декомпозитори разграђују органски слој обезбеђујући храњиве састојке произвођачима. Инсекти, гљивице, бактерије итд. Су примери депозитора. У екосистему травњака, тло је важна веза између биотске и абиотске компоненте.

Абиотски фактори утичу на живе организме у заједници. У неплодном екосистему нови организми почињу колонизирати екосистеме. Оне зависе од компоненти животне средине да би добро успевале у систему. Ове компоненте животне средине које олакшавају напредак организама су абиотски фактори. То може бити тло, клима, вода, енергија и било шта што помаже одржавању организма. Абиотске компоненте утичу на циклус еволуције.

Ако се у једном екосистему измијени један фактор, он може утицати на цијели систем. На расположивост осталих ресурса у систему може се утицати као целина. Људска бића су способна да измене физичко окружење путем развоја, изградње, пољопривреде и загађења. Као резултат тога, абиотске компоненте у систему се мењају и утичу на биотске организме. Глобално загревање утиче на многе организме попут биљака и микроба. Киселе кише резултирале су уништењем рибље популације.

Поред биотских и абиотских фактора, постоје и неки фактори који одређују број и врсте организама у систему. Ови фактори су познати као ограничавајући фактори. Ограничавајући фактори могу да ограниче пренасељеност било које врсте. На Арктику трајно ниска температура ограничава раст дрвећа и других биљака.

Референце